23.12:   08.00-12.00

27.12:   10.00-14.00

28.12:   10.00-14.00

29.12:   10.00-14.00

30.12:   10.00-14.00

Åpningstider telefon: fra kl. 10.30-13.00

Julaften og nyttårsaften er legesentret stengt. 

Legevakt, ring 116117. Ved akutt nødhjelp ring 113.