Ved behov for øyeblikkelig hjelp ring 116 117.

Ved akutt nødhjelp ring 113.